دلتنگی یعنی دوست دارم حتی ازدور...
تواین دنیاهمه میخوان به کسی که دوستش داری نرسی حتی خـــــــــــــــــــدا...جالبه نه!توقعی ازهیچ کس وهیچ چیزنیست...یعنــــــــــــــــــــــی بایدفقط بسوزی...تودنیافقط سوختن خودمونودیدیم...چــــــــــــون همیشه یکی بودویکی هیـــــــــــــــــچ وقت نبود...............

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/22ساعت 3:19  توسط عطیه  | 

قلبت که عاشق باشه هیچ چیزجلودارت نیست فقط کافیه عاشــــــــــــــــــــــــــــق باشی...

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/22ساعت 3:12  توسط عطیه  | 

هرکس راکه عاشقانه دوست داشته باشی برایش عاشقانه مینویسی...عاشقانه هاتنهابرای عشق نیست...

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/03/13ساعت 22:6  توسط عطیه  | 

توفقط شادباش تمام غم  هایت رامن گریه میکنم...توهمیشه فقط شادباش...

+ نوشته شده در  جمعه 1393/03/02ساعت 15:5  توسط عطیه  | 

من برای دیدنت دل به اتفاق بسته ام...وتوچه دیربه دیداتفاق می افتی...!
+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/01/24ساعت 21:52  توسط عطیه  | 

قلبم فدای عزیزی که دنیایی ازدلتنگی رابرای یک لحظه دیدنش به جان میخرم

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/23ساعت 22:23  توسط عطیه  | 

عشق یعنی:بدونی بهش نمیرسی ولی بازم دوستش دارییییییییییییییی حتی اگه مطمئن باشی هیچ وقت

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/01/20ساعت 16:45  توسط عطیه  |